Liste: Alle Sejlskibstyper

13/10/2020 11:55
Billede: GEORGE DESIPRIS

Der findes en masse forskellige typer af sejlskibe, som vi selvfølgelig nok skal gennemgå længere nede i artiklen. Først og fremmest skal vi dog have styr på, hvad et sejlskib egentlig er overordnet set. Et sejlskib er simpelthen bare et skib, der bruger vinden til at komme frem. Sejlskibe var særligt udbredte inden for søfart i 1700,- og 1800-tallet, hvorefter de blev erstattet af dampskibe. 

Sejlskibe har som regel 1, 2 eller 3 master. Nogle har også flere, men som regel vil det være mellem 1 og 3. Herunder kan du se, hvilke typer af sejlskibe der findes, samt hvor mange master de har: 

Sejlskibstyper med 1 mast

 • Evert
 • Jagt
 • Slup

Sejlskibstyper med 2 master

 • Brig
 • Skonnertbrig
 • Galease
 • For-and-aft skonnert
 • Topsejlsskonnert

Sejlskibstyper med 3 master

 • Bramsejlsskonnert 
 • Barkentine
 • Bark
 • Fuldrigger

Hertil kommer der også en række forskellige typer af sejl, heriblandt råsejl, gaffelsejl, smakkesejl og latinersejl. Selvom hver type af sejl har hver deres forskellige design og konstruktion, så har de alle det tilfælles, at deres funktion er at indfange vinden. 

Når sejlet indfanger vinden, så trækker den hele skibet fremad. Jo større båden er, jo flere master og sejl har den dermed også brug for. 

Et sejlskib kunne variere enormt meget i størrelse, der dækkede over alt fra store handelsskibe til små fiskerbåde.