Hvad Betyder Fuldrigger?

23/03/2021 16:00
Billede: Pixabay

Har man en smule kendskab til den maritime verden, så ved man også, at der findes mange forskellige typer af både, sejlskibe, færger og lignende. En af de mange typer er det, som man kalder for fuldrigger. I denne artikel tager vi et kig på fuldriggeren, heriblandt hvad det er, hvilke kendetegn den har og meget andet. Rigtig god læselyst, sømand.

Hvad betyder fuldrigger? En fuldrigger er et stort sejlskib, der er udstyret med minimum tre master, og maksimalt fem master. Alle master, uanset antal, skal være mastet med det, man kalder for råsejl. Fuldriggere er mere eller mindre en uddød race. De bruges stort set udelukkende som skoleskibe i dag, og bliver ikke længere produceret.

En fuldrigger har på den agterste mast et gaffelspejl, der også kaldes for mesanen. Ind mellem masterne, samt fra den forreste mast til bovspryden og klyverbom, skal der føres det, man kalder for et stagsejl. En fulriggers mast af træ er som regel delt i tre, nærmere bestemt en undermest, en mærsestang og en bramstang. Disse er samlet med mærs og saling,

Når man bruger råsejl, så sejler man hurtigst og mest effektivt med vinden agten for tværs. Derfor vælger man ofte sejlruter tidligt, så man kan basere ruten ud fra dette.