Hvor Lang Er En Sømil?

13/10/2020 11:35
Billede: Pixabay

En sømil er en længdeenhed, der angiver afstand til søs. En dansk sømil har en længde på 1.851,11 meter. En dansk sømil deles derefter i 10 kabellængder ligesom det, som vi kender fra metersystemet. 

Hver kabellængde blev ved indførelsen af disse i 1907 sat til hver at være på 185,2 meter. 

Dansk sømil er ikke en international sømil

En dansk og en international sømil er dog ikke det samme. Mens en dansk sømil er 1.851,11 meter, så er en international sømil 1.852 meter. Der er altså blot 0,89 meter til forskel på de to længdeenheder.

Længden på den internationale sømil blev slået fast på en international konference i Monaco i 1929. Længden på de 1.852 meter svarer til gennemsnitslængden af et bueminut langs jordens overflade. Et bueminut er 1/60 af en breddegrad. 

Fastsættelsen af afstanden på en sømil er sat ud fra en afrundet omkreds af en storcirkel til 40.000 km. Her er der 10.000 km fra ækvator og op til Nordpolen. Længden på den fastsatte sømil har siden været accepteret i de fleste lande. 

Danmark er ikke det eneste land, der har haft sin egen fastsættelse af en sømil. USA havde indtil 1959 deres egen standard for en sømil. Her var en sømil 1.853,24 meter. 

De samme variationer gælder kabellængden, der er 1/10 af en sømil. Kabellængden har tidligere været kaldt en favn, hvor der gik 100 favne på en sømil. 

Selvom den internationale sømil blev fastsat i 1929, så brugte mange lande ældre og andre længdeenheder i en lang årrække efterfølgende. De fleste lande er dog i dag gået over til at anvende den internationale sømil som længeenhed, når det gælder afstand på søen.

Vi takker for støtten

Til slut vil vi hurtigt takke avXperten for deres støtte til dette indlæg. Find et gigantisk udvalg af elektronik på deres webshop, heriblandt de smarte apple AirPods, gaming udstyr eller måske en LP afspiller til at genopleve dine gamle plader.